Det kan du få hjælp til

I forbindelse med indflytning, vil der blive lavet en vurdering af dine behov, for at finde ud af hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje og træning. Hjælpen revuderes løbende. Ud fra denne vurdering har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for, at lave en god døgnrytmeplan og sætte realistiske mål for din pleje.

Indkøb

Du sørger selv for egne indkøb. Kommunen har en aftale med en leverandør af dagligvarer og vi hjælper gerne med bestilling ved behov. 

Økonomi

Da vi som udgangspunkt ikke varetager dine økonomiske forhold, foreslår vi, at du sammen med din bank laver en betalingsserviceaftale til betaling af regninger, som f.eks. frisør, købmand, fodpleje, apotek osv.

Vi henstiller til at der ikke opbevares kontantbeløb udover 50 kr.

Tøjvask

Der er vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden. Vi hjælper med tøj, som kan vaskes i maskine.

Træning

Du kan få træning i en afgrænset periode, for eksempel for at bevare eller forbedre dine færdigheder eller for at genoptræne efter indlæggelse på hospital. Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilrettelægger træningen ud fra dine behov. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre eller i din bolig. Kommunen kan også tilbyde vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

Du kan købe mad 

Vi anbefaler, at du spiser sammen med de andre på afdelingen. Det styrker det sociale samvær, og kan bidrage til, at du spiser mere og får den energi, du har brug for. Du og dine gæster er velkomne til at spise i cafeen på Blichergården. Der serveres god og sund hverdagsmad. Du kan købe dagens ret, dessert og forret. Derudover kan vi friste med blandt andet smørrebrød, kaffe og brød.
Læs mere i pjecen "Mad hjem til dig"

Klagemulighed

Du har altid mulighed for at se din aktuelle hjælpe i døgnrytmeplanen. Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage. Du kan henvende dig til centerlederen eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitationen Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. I visitationen kan klagen også modtages mundtlig. Din klage vil blive behandlet ved en revisitation af din hjælp. Du kan få medhold i din klage og din hjælp vil blive ændret, eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er en uvildig myndighed, som vil behandle sagen.

Sidst opdateret: 16.08.2017