Dagligdagen på Blichergården

Afdelingen 
Om formiddagen forsøger vi være sammen om sociale aktiviteter på afdelingen. Vi spiser også sammen. 
Aktivitetstilbudene kan være motion, banko, gudstjeneste, sang og musik, søndagscafe, boccia, fredagsbio, malehold, fælleskaffe og oplæsning.

Derudover er der udflugter flere gange om året også en del hyggesammenkomster, såsom forårsfest, sommerfest og julehygge.

Rygning
Pleje- og omsorgscenter Blichergården er røgfrit. Du har mulighed for at ryge i din egen bolig, men af hensyn til brandfare, bedes du ikke ryge hvis du er sengeliggende, medmindre der er andre tilstede i boligen.                                    

Af hensyn til arbejdsmiljøet på centret bedes du ikke ryge, når personalet skal hjælpe dig i boligen. Vi beder dig lufte grundigt ud inden personalet skal komme.

Sidst opdateret: 27.06.2017